ZAIRUZAINTAKAFUL

A-LIFE LADY-i

  • Perlindungan asas bagi kematian atau hilang upaya menyeluruh dan kekal (HUMK)
  • Perlindungan komprehensif kanser wanita
  • Faedah penjagaan wanita
  • Faedah kehamilan

A-LIFE CANCER360-i

  • Faedah Kanser Peringkat Awal
  • Ganjaran Pemulihan
  • Bonus Tunai Tahunan
  • Tiada Tempoh Menunggu di antara Tuntutan
  • Pengunderaitan Berasaskan Kanser

A-LIFE IKHTIAR CHILD SOLUTION

Dengan pelan A-Life Ikhtiar dan rangkaian pilihan rider-rider kami seperti A-Plus Total Health, A-Plus BabyCare Xtra-i, A-Plus ParentCare Xtra-i dan A-Plus ParentContinuator-i, kami dapat memberikan perlindungan kesihatan yang menyeluruh untuk ibu dan anak seawal 13 minggu kehamilan.

Open chat