ZAIRUZAINTAKAFUL

MEDIKAL KAD PREMIUM
(+ RIDER)

A-Life Ikhtiar

Memperkenalkan A-Life Ikhtiar, sebuah pelan Takaful Keluarga yang menyediakan jaringan keselamatan kewangan sekiranya berlaku perkara yang tidak dijangka kepada anda. Pelan ini memberikan anda kebebasan untuk memilih tahap perlindungan dan pilihan perlindungan tambahan mengikut keperluan anda.

Dengan perlindungan tambahan A-Plus Total Health dengan pelan ini, anda boleh menikmati perlindungan perubatan yang menyeluruh (komprehensif).

Anda juga boleh menambah perlindungan perubatan di bawah pelan A-Plus Total Health kepada pasangan dan anak-anak anda di bawah sijil asas yang sama.

Open chat